17 maja 1922

Ze świata

Pojedynek na rewolwery

 

odbył się onegdaj między dwoma Polakami w miejscowości Pecs (Pięć Kościołów), w poł. Węgrzech. Pojedynek zakończył się niezbyt tragicznie, gdyż po oddaniu chybionego zresztą strzału przez wyzywającego p. R., rewolwer przed oddaniem strzału przez wyzwanego, drżącego ze „wrzuszenia” p. Z. - wypadł temuż ostatniemu z ręki. Po tym wzruszającym epizodzie pojedynek przerwano poczem świadkowie pojednali przeciwników.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 13-06-1914

 

Bomba w katedrze

Londyn. 12 czerwca.

(P. A. T.). Wczoraj wieczorem w opactwie Westminsterskiem, w pobliżu głównego ołtarza wybuchneła bomba, przyczern zostało zniszczone krzesło, na którem był koronowany król Jerzy. Policja zamknęła niezwłocznie wszystkie wyjścia. Podobno wskutek wybuchu ucierpiały sąsiednie domy.

Z Cesarstwa

 

Rząd turecki otrzymał od rosyjskiego pozwolenie na dokonanie w okolicach Sewastopola poszukiwań zakopanego tam w czasie wojny krymskiej skarbu. Dowódca armii tureckiej, po przegranej bitwie, bojąc się, by skarb nic wpadł w ręce Rosjan, zakopać kazał kasę, obejmującą około półtrzecia miljona rubli, dalej dwie sztaby złota wagi około dwóch pudów, oraz wiele innych kosztowności. W razie odnalezienia skarbu połowa jego przechodzi na rzecz skarbu rosyjskiego.

 

Dziennik Polski, 13-06-1914

 

Kongres kobiecy

Nowy Jork. 12 czerwca.

(W. A. T.). Wczoraj rozpoczął się w Chicago kongres amerykański związków kobiecych z udziałem przeszło 6 tys. delegatek z całych Stanów. Kongres zalać się ma w pierwszym rzędzie omówieniem współczesnej mody kobiecej, którą uznano za mało estetyczna i nieprzyzwoita. Powołano specjalna komisje, która zalać się ma opracowaniem modelu strojów bardziej przyzwoitych i odpowiadających przeznaczeniu swojemu.

 

Dziennik Polski, 13-06-1914

Przesilenie we Francyi trwa

Upadek Ribota.

Niezwykły przebieg wczorajszego posiedzenia francuskiej izby posłów świadczy najwymowniej, jak świetnie zorganizowane są stronnictwa lewicowe w Pałacu Burbońskim.

 

Gdyby izba była przyjęła wczoraj deklaracyę ministeryalną Ribota, gabinet niewątpliwie utrzymałby się u steru rządów aż do jesiennego wznowienia sesyi parlamentarnej, drogą machinacyi, o jakich pisaliśmy we wczorajszym artykule wstępnym. Być może, że i sesya jesienna przez czas pewien oszczędzałaby gabinetowi ognia ostrego, z racyi „okoliczności zewnętrznych" czy jakichkolwiek innych „okoliczności'”.