17 maja 1922

Ze świata

Tortury w usługach nauki

W numerze Zielono-świątecznym zmieściliśmy artykuł naszego paryskiego korespondenta i ilustracye z paryskiego „Matina”, obrazujące okropności wiwisekcyi, uznanej przez poważny zastęp uczonych za zbyteczną w interesie nauki. Artykuł ten wywołał podziękowanie skierowane pod naszym adresem ze strony Tow. opieki nad zwierzętami. Znany lekarz krakowski dr. Med. Breyer, przysłał nam ilustracye z zagranicznych dzieł w tej kwestyi.

 

W dzisiejszym numerze przynosimy cały szereg rycin, wyobrażających straszne męczarnie, jakie nieszczęśliwe zwierzęta przechodzą, skazane na tortury w imieniu nauki. Ohydny ten system zwany „wiwisekcyą”, jest krwawą obelgą cywilizacyi i urąga wielkości i świętości nauki.

Nowa katastrofa morska

Zderzenie 2 okrętów – Pasażerów i załogę uratowano.

Żywo jeszcze tkwią wszystkim w pamięci straszne szczegóły katastrofy „Ekspres of Ireland" na rzece św. Wawrzyńca, gdy znowu nadchodzą telegramy, donoszące o zderzeniu dwóch okrętów, z których jeden zatonął po upływie kilku minut. Pasażerów zdołano z wielką biedą uratować. W sprawie katastrofy krótkie depesze podają następujące szczegóły:

Odznaczenie Polaków

 

Dr. Kazimierz Lubecki, szambelan papieski, jako prezes „Pol. stow. przyjaciół pokoju", otrzymał od międzynarodowego tow. lekarskiego dla złagodzenia wojen w Paryżu dyplom honorowy w uznaniu za swą działalność pacyfistyczną w Polsce. Równorzędne odznaczenie otrzymała również pani Chwatowa, sekretarka i skarbniczka tegoż, stowarzyszenia. Nawiasem dodajemy, iż pani Chwatowa została jeszcze r. 1903 zamianowana oficerem akademii francuskiej w uznaniu jej zasług za działalność humanitarno-pedagogiczną na międzynarodowych kongresach, oraz za działalność literacką. Przetłumaczyła bowiem swego czasu szereg dramatów francuskich na język polski. (Drugie tego rodzaju odznaczenie Polaka spotkało p. Żeleńskiego (Boya) za przetłum. dzieł Moliera).

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 11-06-1914

 

Polak docentem Uniw. rzymskiego

 

W sferach naukowych polskich obudzi niewątpliwie zainteresowanie wiadomość o uzyskania katedry prawa rzymskiego na rzymskim uniwersytecie przez Polaka dra Adolfa Bergera. Młody uczony zawdzięcza niezwykle to odznaczenia pokaźnej liczbie prac z dziedziny prawa rzymskiego i papirologii greckiej, które w ostatnich latach ogłosił, a które — jak świadczy drugi szereg recenzyi, umieszczonych o jego pracach w czasopism fachowych zagranicznych, niemieckich, francuskich i włoskich — spotkały się, z nader przychylne oceną.

W czasie walki byków

 

w Bordeaux przyszło onegdaj do skandalicznych scen. Kiedy torreador Vasynez, mimo zadanych siedmnastu ciosów nie mógł zabić byka publiczność, oburzona tem, wpadła tłumnie na arenę i pobiła niezgrabnego zapaśnika. Porządek po długiej walce przywróciła policya, ciężko zaś pokaleczonego torreadora odstawiono do szpitala. W walce odniosło rany kilkadziesiąt osób.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 11-06-1914