16 maja 1922

Ze świata

Piękna cyganka i kelner

Tragiczna historya miłosna.

Wiedeń, S czerwca.

W „Cafe Bahnhof” przy Mariahilferstrasse, uczęszczanej licznie zwłaszcza późnym wieczorem, główną atrakcyą była doskonała cygańska muzyka a w niej mistrzyni na cymbałach „piękna Mariszka" znana z urody, gry i humoru w całym Wiedniu. Nic dziwnego więc, że wśród setki wielbicieli, otaczającej wesołą dziewczynę znalazł się także i młody kelner kawiarniany „Fritz", chłopak wcale przystojny i inteligentny Dziwnym trafem „piękna Mariszka" jego wybrała z pośród setki innych i jego wyłącznie dażyła swą sympatyą i miłością. Wśród młodych zawiązał się wkrótce bliższy stosunek, który może nie rokował pozornie dłuższej trwałości, lecz za to upływał wesoło i spokojnie, jakkolwiek rodzina Mariszki, pełna przesądów i kastowości właściwej cyganom, bezwarunkowo nie chciała zezwolić na związek jej z kelnerem.

Francya w toni wielkiego kryzysu

Paryż, 4 czerwca.

Powrót do trzyletniej służby wojskowej we Francyi doprowadził republikę do granic wielkiego kryzysu. Sukces, odniesiony przy ostatnich wyborach przez socyalistów i radykałów, a więc przez te partye, które w starej Izbie najkategoryczniej przeciwstawiały się trzyletniej służbie wojskowej, sprawił, iż kwestya ta postawiona będzie na pierwszym punkcie porządku dziennego nowego parlamentu, jako najważniejszą i najbardziej paląca.

 

Demonstracye anti-greckie

Sofia, 4 czerwca. (Wł.). Wczoraj przyszło tu do zaburzeń ulicznych przeciw Grekom. Demonstranci zdarli z konsulatu greckiego chorągiew i zniszczyli ja. Rząd bułgarski wyraził z tego powodu ubolewanie w poselstwie greckiem.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 05-06-1914

Rekord późnego wieku bliźniąt

Londyn, 3 czerwca.

„Daily Mail" gromadzi wiadomości o żyjących parach bliźniąt, które osiągnęły bardzo późny wiek.

 

Są to wcale interesujące szczegóły:

Po 82 lat mają bracia Dunder z Husaby, żyjący obecnie w Szwecyi.

Zamęt w Meksyku

staje się coraz większy. Tysiące zbiegów przybywa z Saltillo do Vera Cruz. W San Louis Potosi panuje głód i daje się odczuwać brak wody. Rozstrzelano na przedmieściu Meksyku Santa Julia 7 chłopów wieku od 15 do 17 lat. Fakt ten wywołał wielkie oburzenie wśród mieszkańców stolicy. Zakończenie kongresu, który obradował w sobotę do godziny 2 w nocy, odroczono na 10 dni.

 

Kurjer Warszawski, 05-06-1914