24 października 1921

Ze świata

Wielkie miasta arnerykańskie.

Według ostatniego spisu ludności w Ameryce znajduje się tam 64 takich miast względnie ugrupowań miejskich, które liczą ponad 100.000 mieszkańców. Największem miastem jest Nowy York, liczy bowiem 5.620.000 mieszkańców, potem Chicago 2,702.000, Filadelfia 1.026.000, Detroit 993 000, Boston. 748 000, St. Louis 773.000, Cleveland 746 000, Balii, more 731.000, Pittsburg 681.000, Los Angelo 576.000, Buffalo 534.000, Cincinnata 402.000, San Francisco 506.000, Waszyngton 437.572.

Miasto Buenos Aires w Ameryce południowej liczy 1,637.000 mieszkańców.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-08-1921

Antypolskie zarządzenia sowietów na Białorusi.

Wilno (PAT) Z Mińska donoszą, że z rozkazu rewolucyjnej rady wojenne Nr 40 ogłoszono na Białorusi stan wojenny. Od połowy lipca na terenie Białorusi podwoiły się aresztowania Polaków, a w szczególności inteligencyi, którą wywożą w głąb Rosyi jako zakładników.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 09-08-1921

Koronacya rumuńskiej pary królewskiej w Abba Julia.

Pisma rumuńskie donoszą : Dnia 24 września br. odbędzie się w Abba Julia w Siedmiogrodzie uroczystość koronacyjna rumuńskiego króla Ferdynanda i królowej Maryi. Uroczystość odbędzie się w Abba Julia, gdzie niegdyś wołoski książe Michał odniósł wielkie zwycięstwo, w nowo wybudowanym w tym celu kościele. Koronacya odbędzie się wśród niezwykłych ceremonii mod-łów. Szaty koronacyjne dla pary królewskiej wyhaftowano w Paryżu. Po koronacyi wyda król proklamacyę do narodu i odbędzie wielki przegląd wojska, którego jeden oddział będzie symbolizował czasy Trojana i Decebala. W bankiecie weźmie udział 600 osób. Na koszt rządu rozdadzą władze 60.000 fotografii z podobiznami pary królewskiej.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 09-08-1921

Zakaz używania kokainy we Włoszech.

Senat rzymski uchwalił po długiej dyskusyi projekt prawa, zakazującego używania kokainy.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 09-08-1921

Pociąg i aeroplan.

Niemiecki organ lotnicy „Flugsport” w jednym z ostatnich numerów ogłasza bardzo ciekawe zestawienie. Może ono służyć za najlepszy dowód, iż kolej nigdy pod względem szybkości nie wyrówna płatowcowi.

 

Na przybycie drogi: Berlin-Paryż kuryer potrzebuje 24 godziny, samolot 6 godz., Berlin-Londyn kuryer potrzebuje 29 godzin, samolot 6 godz. 30 m., Berlin-Piotrogród kuryer potrzebuje 38 godz., samolot 8 godz. 30 m., Berlin-Konstantynopol kuryer potrzebuje 60 godz., samolot 10 godz.

 

Liczby te same mówią za siebie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 09-08-1921