4 sierpnia 1921

Ze świata

Zniżka zarobków robotników angielskich.

Z Londynu donoszą: Związek przedsiębiorców tkackich na zgromadzeniu w Manchesterze uchwalił zniżkę zarobków robotników o 30%. Tę samą decyzyę powziął związek właścicieli przędzalń.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 27-05-1921

Anglia żąda wydalenia Korfantego z Górnego Śląska.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Wiedeń 18 maja (L.) Berlin. Według żąda wydalenia Korfantego z G. Śląska. (Jest to nonsens. Przyp. Red.).

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-05-1921

Humor amerykański.

Gentlemen do przejechanego przez auto obywatela:

Widzę, że pan ma trochę wolnego czasu, czy nie mógłby mi pan powiedzieć, jak się pan zapatruje na kwestyę prohibicyi alkoholu?

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-05-1921

Polonia amerykańska buduje szkoły rzemieślnicze w Polsce.

(Z) „Polskie Stowarzyszenie Mechanikowa w Ameryce na walnem zebraniu odbytem w Toledo (Stany Zjednoczone, Ohio) postanowiło przeznaczyć 40 tyscy dolarów na budową dwóch szkół rzemieślnicze-technicznych w Polsce, a to w Pruszkowie i Porębie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-05-1921

Wielkie bezrobocie w Ameryce.

Londyn, 12. maja. „Morningpost” donosi z Waszyngtonu, że liczba bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych nie była nigdy tak wielką, jak w tej chwili. Rząd oblicza liczbę bezrobotnych na trzy miljony, związki zawodowe natomiast na 5 milionów.

 

Górnoślązak, 13-05-1921