17 maja 1922

Ze świata

Koszta konklawe wyniosą 2 miliony lirów.

Rzym, 29 stycznia, „Tribuna” donosi, że koszta konklawe wyniosą 2 miliony lirów.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 31-01-1922

Żałoba we Francyi.

Paryż, (PAT). Radjo. W kościele Notre-dame odbyło się uroczyste nabożeństwo żałobne z powodu zgonu Papieża w obecności Milleranda, Bourgeolsa, Poreta i nowego marszałka Petnina i generała Castelnau i korpusu dyplomatycznego.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 31-01-1922

Irlandczycy amerykańscy przeciw ugodzie z Anglią.

Londyn. (AW.) Donoszą tutaj z Paryża, iż kongres Irlandczyków, który się odbył w Paryżu, wezwał wszystkich Irlandczyków w Ameryce do bezwzględnego bojkotu towarów angielskich aż do chwili, kiedy Irlandya uzyska zupełną wolność i niezawisłość.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 31-01-1922

Japoński premier padł ofiarą zamachu.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Warszawa, 27 stycznia (Z) Z Tokio donoszą, że japoński prezydent ministrów padł ofiarę zamachu. Sprawcę aresztowano. Jak się okazuje zamach był dawno przygotowany i jest wynikiem sprzysiężenia, które postawiło sobie za cel zgładzenie stu najwybitniejszych japońskich mężów stanu.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 31-01-1922

Zniesienie prawa lynchu w Ameryce.

Londyn (AW) „Times” donoszą z N. Yorku, że Izba reprezentantów uchwali ustawę dekretujacą zniesienie prawa lynchu w Stanach Zjednoczonych. Urzędnik, któryby zastosował obecnie prawo lynchu skazanym zostanie na znaczną karę pieniężną lub też na pięcioletnie więzienie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 31-01-1922