20 sierpnia 1922

Ze świata

Jak to dobrze być żebrakiem.

Z Pragi donoszą, że po aresztowaniu jednego z tamtejszych żebraków stwierdzono, iż żebrak ów w dniu tym wyżebrał 1616 koron.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21-03-1922

Ile kosztuje utrzymanie czeskiego żołnierza?

Venkov oblicza, że miesięczny wydatek na żołnierza armii czeskiej wynosi 600 koron, czyli 20 koron dziennie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21-03-1922

Najmniejsza złota moneta na świecie.

(AW) Z mennicy szwajcarskiej wyszły niedawno najmniejsze na świecie złote monety; są to złote franki na podstawie których ma być obliczony budżet Ligi Narodów. Monety te mają kształt ośmiokątny i wypisane na sobie litery: S. D. N. (Societe des Natrions). Na wagę jednego funta idzie 13.000 takich monet.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-03-1922

Londyński czyściciel ulic.

Obcego zadziwia w Londynie nadzwyczajna wprost czystość głównych ulic tego miasta mimo szalonego ruchu pieszego i kołowego. Jest to zasługą młodych, bo 14-16-letnich chłopców zwanych ogólnie „Strut orderly boy”, którzy cały dzień bezustannie krażą po ulicach i zręcznie zwijają się między setkami autoboili, zbierając śmieci. Rycina nasza przedstawia przesłana nam z Londynu podobiznę takiego czyściciela ulic.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-03-1922

Najmniejsza latarnia na świecie.

(AW) Rząd francuski ma zamiar wybudować dla międzynarodowej służby lotniczej największą latarnię na świecie. - Siła jej światła będzie miała milion świec, a 8 soczewek rzucać będzie światło na odległość 320 km. Latarnia ta znajdować się będzie na szczycie Mont-Afique, która to góra znajduje się w wysokości 500 metrów, w odległości zaś 18 km. od Dijon. Latarnia ta będzie służyć służbie lotniczej między Paryżem a południem Europy i wybrzeżami Afryki.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-03-1922