4 sierpnia 1921

Kultura

goszczą dzisiaj najwybitniejsi artyści warszawscy. Przyjeżdżają bowiem do nas najświetniejsze gwiazdy teatrów warszawskich, jak: Janina Madziarówna. Ossorya-Brochocki, Boroński, Fotygo - Folański, Albin mistrz sztuki magicznej, Maryan Regen i in.

 

„Wieczory hurnoru" urozmaicone będą piosenką, satyrą i kalamburem. słowem tem wszystkiem... co może ubawić dowcipem, prawdziwą sztuką i wesołem podaniem.

Rudyarda Victore. Znakomity nasz gość warszawski w ostatniej premierze w „Bagateli", którą jak wiadomo jest „Koteczka" Rudyarda Victora, skupia znowu główną uwagę widzów, podziwiających przedziwną żywiolową grę, jego humor niezwykły i plastykę sceniczną.

 

Wspaniały okaz dobrodusznego obywatela, marzącego o zdobyciu serca i ręki przemiłej a przemądrej panienki (takie już wszystkie teraz niestety), w naturalnej, pełnej szczerości grze artysty nabiera wszystkich cech prawdopodobieństwa, bawi i rozwesela, budząc podziw powszechny dla tych wszystkich natur serdecznych, bujnych i szerokich, zrośniętych z ziemią rodzicielską, posiadających przedziwną ochotę do życia a przytem gorące i młode wiecznie serca.

Kraków, 11 lipca.

Z założenia wszelkie targi jako przegląd wytwórczości kraju czy narodu powinny mieścić w sobie pełny jej obraz i najszerszy zakres produkcyi przemysłowej. Dlatego obok wszelkich fabrykantów i wytworów rodzimego przemysłu poczestne miejsce należy się i przemysłowi artystycznemu, który w Polsce tak bujnie kwitnie, obejmując szeroki i różnoraki zakres. Nie brak bowiem w Polsce licznych wytwórni przemysłowych o piętnie artystycznem, zawodowych szkół przemysłu artyst. oraz wielu lokalnych pracowni czy wyrobów z tego zakresu, należałoby wysłać na ów Targ Wchodni we Lwowie. Rozumiemy, jak doniosłe znaczenie posiada taki przegląd wszelkiego wytwórstwa, jakie zainteresowanie wzbudza zwłaszcza z zagranicy to, co dany kraj produkuje, czego dowody marny choćby z Targu Poznańskiego. Moment ten doceniają obce państwa, jak Niemcy, Austrya i Czechy, którzy na swych targach szczególnie uwzględniają przemysł artystyczny.

utalentowany dramaturg – wysławił nową komedyę pt. „Oczy księżniczki FaFatkmy” na deskach „Teatru Polskiego” w Warszawie. Sztuka zdobyła znaczne powodzenie.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-07-1921

autor cennych sztuk historycznych („Histryoni” „Pro honore domus” „Wit Stwosz” „Bogusławski jego scena”), znakomity artysta sceniczny, obchodził w tych dniach rzadki jubileusz 60-cio lecia pracy aktorskiej.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-07-1921