6 grudnia 1923

Kultura

500.000 dolarów za jednego Rembranta.

Z Paryża donoszą: Niejaki Józef Wieder z Filadelfii, wojenny dostawca, kupił znany obraz Rembranta "Zdjęcie z Krycia" za 500.000 dolarów.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21-09-1922

60 rocznica zgonu Syrokomii

60 rocznica zgonu Syrokomii upłynęła dnia 15 bm. Również w tym miesiącu, t. zn. dnia 29 upływa 99 rocznica urodzin poety.

Rycina nasza przedstawia pomnik Syrokomii, który stanie niebawem w Wilnie. Pomnik jest dziełem artysty-rzeźbiarza Jachimowicza.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21-09-1922

„Król się bawi".

Operetka Freunda, muzyka Nelsona.

Jego wysokość król Syjamu się nudzi. Otoczony swymi 475 żonami wyczerpał wszystkie możliwości rozrywki, a jego 475 teściowych daty mu poznać cale piekło udręki i scen rodzinnych. Król Syamu chce się rozerwać, więc widzimy go dzięki scenie Nowości w Paryżu, w poszukiwaniu nowych... żon. Ześmy mogli w ten paradoks uwierzyć, aby ucieczką od pot tysiąca żon mogło być szukanie nowych żon, zawdzięczamy tylko wspaniałej, popisowej roli p. Wesołowskiego, który każdą kandydatkę małżeńską mógł nastroić odrazu optymistycznie i odjąć wszelkie wątpliwości. file nie tak to ledwo idzie w Paryżu, jak w Syjamie. gdzie każde nieporozumienie i zawikłanie można rozwiązać — toporem. To też król jest nieszczęśliwy, gdy mu w interes włazi całkiem ordynarny rekrut francuski o manierach rekruta conajmniej wschodnio-galicyjskiego.

Stulecie romantyzmu polskiego 1822-1922

Sto lat minęło od chwili. gdy na wiosnę 1822 roku, zjawił się pierwszy tom poezyi Mickiewicza. Cały naród czci tę wspaniałą rocznicę, młodzież krakowska była pierwsza, która wieczorem o podniosłym a bogatym programie, rocznicę tę przypomniała. Nasza rycina podaje portret naszego wieszcza, z czasów tej właśnie młodości Mickiewicza, malowany przez przyjaciela poety. Wańkowicza. Artyste przedstawił nam wieszcza natchnionego pięknością Krymu, gdy patrząc na jego urodę, mówi:

Lubię poglądać wsparty na Judahu skale,

Jak spienione bałwany to w czarne szeregi

Stara muzyka przeciw nowej.

Interesująca książka Wandy Landowskiej.

Wanda Landowska, znani wirtuozka na starych instrumentach, jak szpinet, viola di gamba, viola d’amour i tp. wydała obecnie interesującą książkę, w które) wypowiada swoje poglądy na starą i nową muzykę. W książce tel, stanowiącej artystyczne ordo autorki. Landowska usiłuje wykazać, te stara muzyka nie jest bynajmniej trupem, ale cudnym, wiecznie kwitnącym kwiatem o nieśmiertelnie świeżych barwach i zapachu.