16 stycznia 1922

Wzajemność czesko-polska.

 

Organ czeskiej szlachty konserwatywnej, Klas Naroiła, dowiaduje się, że 25. stycznia urządzany zostanie na scenie czeskiego Teatru Narodowego reprezentacyjny wieczór sztuki polskiej. Program, bardzo staranny i obfity, wyszukano w duchu narodowym polskim. W tym celu już od dłuższego czasu toczyły się poufne narady pomiędzy reprezentantami sztuki polskiej i sztuki czeskiej. Postanowiono. że w wieczorku tym ma brać udział cały oficjalny świat czeski, ze strony polskiej zaś uczestniczyć w nim maja najwybitniejsze siły artystyczne. Dochód czysty przeznaczony ma być na fundusz dla popierania biednych wygnańców polskich na ziemiach czeskich. Przy udziale szlachty czeskiej może dochód ten być dość pokaźnym.

 

Kurjer Poznański, 16-01-1915

 

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.