16 stycznia 1922

Helena Ruszkowska Seeligerowa

 

Helena Ruszkowska Seeligerowa, śptewaczka polska znana i ceniona nietylko u nas, lecz także poza granicami swojej ojczyzny, gdzie od szeregu lat roznosi sławę polskiego artyzmu spowodowana wypadkami wojennymi musiała zerwać zawarte kontrakty pozawierane na obecny sezon we Włoszech. Również zapowiedziane turnee po Ameryce północnej zmuszona była artystka odwołać. Obecnie przebywa we Wiedniu.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12 grudnia 1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.