9 sierpnia 1922

Prasa niemiecka o malarzach Legionów.

 

W jednym z ostatnich numerów wydawnictwa niemieckiego „Reklams Universum” znajduje się artykuł p. t. „ Die Maler der polnischen Legionen", poświęcony plastycznej sztuce polskiej, odtwarzającej życie młodzieży w Legionach. Artykuł pióra Egona Dietericsteina z Wiednia, zdobi 12 reprodukcyj płócien polskich malarzy.

Autor poświęca malarzom naszym bardzo gorące słowa podkreślając indywidualny charakter twórczy poszczególnych malarzy i omawiając w ogólnych zarysach ich prace. Widzimy tu reprodukcye Józefa Świrysz-Ryszkiewicza, Jana Skotnickiego Kossaka, Stanisława Rejchana i Stan. Kozubka.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 22-03-1916

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.