26 czerwca 1922

Film „Oswobodzenie Polski”.

 

Z Wiednia donoszą: Przed kilku dniami ukończony został wielki film pod tytułem: „Oswobodzenie Polski”. Dochód z wystawienia tego filmu przeznaczony jest na założenie domu inwalidów polskich.

Film, osnuty na tle wypadków historycznych, począwszy od Kościuszki aż do czasów obecnych. Akcya toczy się w Krakowie, Warszawie i innych miastach polskich.

 

Premiera tego filmu odbyć się ma we wrześniu w Krakowie i w Wiedniu.

Na czele komitetu, zamującego się wystawieniem filmu „Oswobodzenie Polski" , stoi prezes Koła polskiego dr Biliński i księżna Marya Lubomirska.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 7-06-1916

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.