13 sierpnia 1922

Niezwykłe przedstawienie w teatrze miejskim

 

Staraniem Nauczycielstwa krakowskiego, przy współudziale Ligi kobiet wystawioną będzie w teatrze miejskim w sobotę 17 b. m. i dni na­stępnych sztuka w trzech aktach p. t . : "Z ciem­nych dni“, ilustrująca przewybornie nastroje Krakowa w chwili zbliżania się Moskali pod miasto w roku 1914. - Autorem sztuki jest p. Antoni Iseppi.

            Sztuka ze względu na wysoki ton patryotyczny, jakim jest w całości przesiąknięta, budzi nie­zwykłe zainteresowanie w całem mieście, spotę­gowane

jeszcze tą okolicznością, że wykonawcami poszczególnych ról będą wyłącznie dzieci szkół krakowskich w liczbie z górą 500, - chóry i or­kiestra teatru miejskiego, wzmocniona siłami nauczycielskiemi.

            Próby prowadzi od dłuższego czasu p. Maryan Jednowski, znany i ceniony reżyser naszej sceny. Dochód z pierwszych trzech przedstawień prze­znaczony na wdowy i sieroty po poległych żołnierzach-nauczycielach, legionistach na Czerwony

Krzyż.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 9 czerwca 1916

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.