16 stycznia 1922

Teatr letni w Zakopanem.

 

Jak już donosiliśmy, w pierwszych dniach lipca rozpoczyna gościnę w Zakopanem Teatr letni, zorganizowany przez artystę teatru krakowskiego, p. Wiktora Biegańskiego. Inauguracyjne przedstawienie odbędzie się dnia I lipca, tj. w sobotę, na które złoży się I część „Ks. Sułkowskiego, i „Warszawianka n St. Wyspiańskiego z p. Wandą Siemaszkową w roli Maryi. Podczas przedstawienia znakomity sekstet muzyczny pod artystycznem kierownictwem p. Wiktora Walczyńskiego, wykona A-dur Szopena i polonez Józefa Czapskiego. — W niedzielę dnia 2 lipca wystawia Teatr letni 3-aktową komedyę, „Awanturę", Flers i i Caillaveta z p. Zofią Czaplińską w roli babci. —Czysty dochód z obydwóch przedstawień przeznacza dyrekcya na rzecz inwalidów, pochodzących z Galicyj. Miłą niespodzianką będzie dla melomanów teatralnych wiadomość, iż na reżysera Teatru letniego w Zakopanem, pozyskano wybitnego artystę, reżysera dramatu teatru lwowskiego, p. Fr. Wysockiego.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-06-1916

 

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.