28 stycznia 1922

Koncert dla Legionistów

 

odbył się w ich gospodzie przy linii A-B 45 pod artystycznym kierunkiem wysoko ze swej ofiarności na cele filantropijne cenionej pianistki p Ludwiki Grodzickiej. Salę po brzegi wypełnili legioniści z pułków piechoty i artyleryi wraz z oficerami, między którymi był major Merwin. Rozpoczęła b. artystka teatru m. p. Anna Kalużyńska-Freege prawdziwym artyzmem i z właściwym jej przejęciem wykonaną deklamacyą kilku pięknych poematów b. aktualnych, która słuchaczy rozrzewniła i zachwyciła.

Sukces również wielki i gorące oklaski zebrały uczenice p. Grodzickiej pp. G. Alberti i Z. Szrombówna — za odegrane utwory—bądź przez nie same, bądź też w towarzystwie swej nauczycielki. Także pieśni p. Maryi Busiówny przyjęli słuchacze rzęsistymi oklaskami. Koncert zakończyły pieśni z szczerem odczuciem oddane przez p. Władysława Grodzickiego. Przy tej biesiadzie artystycznej podejmowały panie pułkownikowa Wesselowa i int. Rodakowska przy pomocy nadobnych panien sutym-podwieczorkiem legionistów.

 

Cz.

 

Świat: pismo tygodniowe ilustrowane, 01-07-1916

 

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.