5 grudnia 1921

Ze sceny

Wczoraj wystawiony po raz pierwszy w naszym teatrzyku wojennym Bogusławskiego „Zabobon, czyli krakowiacy i górale”. Kierownictwo teatru sięgnęło więc dla urozmaicenia znowu po rzecz taką, która przekracza znacznie siły obecnego zespołu aktorskiego.

            Sądzimy, że w przyszłości należałoby tego unikać, a dobierać sztuki takie,

któreby w warunkach dzisiejszych naszego teatru mogły zadowolić wymagania publiczności. Pod tym względem nie brak przykładów, na któreby powołać się można. Jesteśmy zdania, że na tej drodze scena nasza dzisiejsza powinna wytrwać a zaskarbi sobie uznanie publiczności.

            O sztuce samej nie piszemy, ponieważ znana jest dobrze z dawniejszych przedstawień.

Kurjer Poznański, 5 listopada 1916

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.