24 października 1921

Po zgonie Sienkiewicza

Z Obornik piszą nam: Z inicjatywy ks. Filipowskiego i p. Smorawskiego odbyła się w Obornikach25. bm. o godz. 7 i pół wieczorem „Wieczornica Sienkiewiczowska”. Słowy podniosłemi miejscowego proboszcza ks. Jaraczewskiego rozpoczęła się uroczystość hołdownicza.

Zaczem nastąpiły Prolog, śpiewy chórowe, deklamacje, recytacje, — wszystko wykonane siłami miejscowemi, co w danych warunkach i nieprzyjaznych okolicznościach na tem większe zasługuje uznanie.

Odczyt o znaczeniu i zasługach Henryka Sienkiewicza wygłosił

ks. prob. Schmidt z Rożnowa. Uznanie i poklask wdzięcznej publiczności niechaj Szanownemu prelegentowi będzie nagrodą za trud i pracę poniesioną. P. Janina Stefanowiczówna podobnie jak na nabożeństwie żałobnem za spokój Henryka Sienkiewicza, tak i na Wieczornicy więziła uwagę słuchaczy nie tylko czystością śpiewu, nie tylko swym miłym i dźwięcznym głosem, ale i wyraźną, piękną dykcją. Nr. 13 i 15 programu wypełniła grą na fortepianie w zastępstwie p. Wysocka z Rogoźna, która widząc zakłopotanie inicjatora wieczornicy — gdyż wiadomość o zawodzie dopiero go tuż przed rozpoczęciem uroczystości doszła — nastąpiła na pierwszą serdeczną prośbę. Postępując tak — postąpiła szlachetnie i pięknie, za co na tej drod/e najserdeczniejszą jej ślę podziękę.

Na tle wiersza Topora: „Na Twoją trumnę pogrzebną kładziemy pszeniczny wieniec” — nałożono żywy obraz, który wywołał zachwyt i zadowolenie licznie zgromadzonej publiczności

Dźwiękami hymnu narodowego zakończyła sie wieczornica, która w szarocie dnia małego miasteczka pozostanie na długo radosnem wspomnieniem i miłą pamiątką.

Jedna z obecnych.

Kurjer Poznański, 28-02-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.