15 maja 1921

Szkoła śpiewu prof. S. Dobrowolskiej.

W przepełnionej sali Filharmonji d. 13 czerwca odbył się świetny popis uczenie znanej szkoły śpiewu solowego prof. Stanisławy Doliwa-Dobrowolskiej. Był to rzeczywiście właściwie koncert 0 niepospolitych walorach muzycznych 1 wokalnych, dających chwalebne świadectwo pracy, metody i kierunku tej wyjątkowej uczelni artystycznej. Na fotografji zdjętej na balkonie Filharmonji ugrupowane są, dookoła swej przewodniczki, uczennice szkoły; widać na niej z prawej strony prof. L. Ursteina, z drugiej dyrektora Filharmonji, p. Romana Chojnackiego.

 

Świat, 03-07-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.