22 maja 1922

Zgon autora „Dziejów jednego Boga".

Ś. p. prof. IGNACY RADLIŃSKI.

Wiec w Zakopanem, zorganizowany przez posłów w „Obronie Ojczyzny". Na łóżku szpitalnem, na Woli zakończył pracowity żywot mędrca, nauczyciela i pisarza ś. p. Ignacy Radliński. Należał on do nielicznych u nas uczonych, zajmujących się historją religji. Był on pozytywistą, posługiwał się wiadomościami przeszłości dla ukazania bezwzględnej prawdy, co wpłynęło ujemnie na popularność jego pism olbrzymia wiedza Radlińskiego nie wchodziła w kompromisy. Do samego schyłku stał on wiernie przy sztandarze swoich naukowych ideałów. Zmarł d. 15 sierpnia w 77 roku swojego pracowitego życia.

 

Książki Radlińskiego dla ludzi światłych są bardzo cennemi przewodnikami po ugorach historji kultów religijnych. Radliński metodą genetyczną wykazuje skąd biorą się te iub inne formy religijnego kultu. Olbrzymia jego wiedza ogarnia tak szerokie horyzonty, że ludzie nawet odrębnych przekonań muszą schylić czoło przed jego sumiennością, jako badacza. Do przednich dzieł Radlińskiego należą prace: „Dzieje jednego Boga", „Prorocy Hebrajscy". „Dzieje jednego z synów Hożych", „Dzieje trzech osób w jednym Bogu".

Radliński był człowiekiem wolnomyslnym. Reprezentował on Polskę na zjazdach Wolnomyślicieli europejskich, Posiadał licznych i oddanych przyjaciół wśród światłych Francuzów, Włochów i Anglików. Na chleb powszedni musiał jednak Urabiać, jako nauczyciel łaciny i greki w IV-em gimnazjum warszawskiem. Młodzież szkolna wysoko ceniła sobie lekcje Prof. Radlińskiego. Pracował on w czasy najsroższego narodowego ucisku, za ery Apuchtina i Wittego i potrafił, wykładając o Romie i Hellaidzie szczepić myśl o wolnej i szczęśliwej Polsce.

 

Prof. Radliński pisywał dość dużo do pism postępowego obozu. Artykuły jego przeważnie dotyczyły tematów naukowych. Były one zawsze chętnie czytane, gdyż przynosiły interesujący i ściśle ujęty materjał. Jako pisarz ś. p. Ignacy Radliński nie wyróżniał się świetnością wysłowienia i stylu. Promieniował za to jako człowiek pogodą mędrca i uczynnością kapłana. Sprawiedliwa przyszłość należycie oceni jego dorobek naukowy. Książki jego bowiem są pokarmem dla umysłów spragnionych wiedzy. Cześć jego świętej pamięci.

 

Świat, 04-09-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.