12 sierpnia 1922

Ś. P. KATARZYNA JACZYN0WSKA.

Dn. 3 b. m. zmarła w Warszawie, po kilkutygodniowej ciężkiej chorobie, znana pianistka, ś. p. Katarzyna Jaczynowska.

 

Urodziła się ona w Szawlach w r. 1873. Od roku 1882 do 1893 kształciła się w konserwatorjum muzycznem w Petersburgu, a następnie w Dreźnie, gdzie była uczennicą Rubinsteina. W roku 1899 odbyła studja w Wiedniu pod kierunkiem Leszetyckiego.

 

W r. 1897 objęła stanowisko nauczycielki w warszawskiem konserwatorjum muzycznem. W r. 1901 mianowana była profesorką klasy fortepianowej w temże konserwatorjum.

 

Jako pianistka była świetną odtwórczynią Chopina. Jej recytale cieszyły się zawsze dużą frenkwencją muzykalnej publiczności i uznaniem fachowej krytyki.

Świat, 11-09-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.