1 grudnia 1921

Z teki wojennej artysty-malarza Henryka Uziembły.

Artysta-malarz p. Henryk Uziembło, porucznik wojska polskiego odbywa kampanję z armją gen. W wolniejszych chwilach od zająć wojskowych maluje on w swoim pamiętniku co ciekawsze wydarzenia z frontu bojów, na którym walczy. Rysunki te, wykonane sprawną rąką tęgiego artysty, powinny zainteresować szerokie koła miłośników sztuki plastycznej.

Świat, 25-09-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.