29 listopada 1921

Z teatru Małego w Warszawie.

Z teatru Małego w Warszawie.

„Powódź” amerykańska komedja w 3-ch aktach H. Bergera, akt. III.

Świat, 04-12-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.