29 listopada 1921

Muzeum wschodnio-azjatyckie w Dahlem

powstaje według planów Brunona Paula i otrzyma na początek bogate zbiory japońskie i chińskie z Muzeum Berlińskiego. Gustaw Jacoby podarował temu Muzeum swoje zbiory wschodnio-azjatyckie.

Kurjer Poznański, 22-02-1921 [Ilustracja: domena publiczna]

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.