4 sierpnia 1921

Koncert „Echa” na Wawelu.

Płodne w pomysły „Echo" urządziło poranny niedzielny koncert na dziedzińcu arkadowym wawelskiego zamku. Miejsce świetnie wybrane okazało się jakby wybornie artystyczną salą, w której chór ,Echa" rozbrzmiewał w barwnych dynamicznych odcieniach, o skupionym, męskim dźwięku, płynącym z krużganku 11 piętra, gdzie drużyna chórowa obrała miejsce postoju. Odśpiewano 20 pieśni o różnolitym nastroju z właściwą chórowi „Echa" precyzyą, pod kierunkiem dyr. Walewskiego. Publiczność bardzo licznie zgromadzona przysłuchiwała się produkcyi w wzorowym spokoju i z napiętą uwagą darząc wykonawców gromkimi oklaskami. Dochód z koncertu przeznaczyło „Echo" na cegiełkę wawelską. Alf. Jen.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21-06-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.