14 sierpnia 1922

Orkiestra Namysłowskiego.

Kiedy przed dwoma laty Namysłowiacy w trzech koncertach przedstawili plony swej zespoleni muzycznej pracy, omówiliśmy szerzej w formie recenzyjnej wartość tejorkiestralnej drużyny z punktu widzenia erystycznego i społecznego. Zalety jakle dostrzegliśmy wówczas w ich koncertowym popisie: doskonała jednolitość rytmu i dźwięku, spójność frazowania, duży charakterystyczno - ludowy temperament muzyczny utrzymały się i wzmogły w wartości. a wzbogacone zostały podniesieniem ciepła tonów skrzypcowych, uszlachetnieniem brzmienia innych instrumentów i uwytwornieniem interpretacyjnej. Okazało się to zwłaszcza w poważniejszych symfonicznych ustępach programu (np. „Copiniana", uwertura z „Wesela Figara" i t. d.)

Widocznie członkowie tej orkiestry pod kierunkiem wytrawnego. niestrudzonego i pełnego zapału n. Namysłowskiego praca intenzywnie, z zamiłowaniem. n!e rzemieślniczo, nie dla zarobku tytko i w tym względzie mogliby byt wzorem dla innych analogicznych zespołów. Szkoda tylko, fe Namysłowiacy nie przybyli do nas w pełnym komplecie, bo odbiło się to częściowo na sile i harmonicznej celni brzmienia. Fakt że mimo koncertu „Związku muzyków polskich" w tym samym dniu oba popisy orkiestry Namysłowskiego zgromadziły znaczne zastępy słuchaczy, witających drużynę muzyczną serdecznie, dowodzi, że znajduje ona w naszem mieście wielu sympatyków na co istotnie zasługuje. Alf. Jen.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 06-12-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.