22 maja 1922

Jak Albrecht Duerer stwarza plagiaty?

Rycina nasza przedstawia dwie postacie. Ta z lewej jest wierną kopią postaci Elżbiety brzmdenburskiej, żony Hermana VIII Henneberga ze spiżowego nagrobka z Roemhild. Spiż ten wykonal Wit Stwosz w r. 1500 na zamówienie Hermana, którego bratu, biskupowi Bertoldowi, kamienny nagrobek w Meguncyi stawie, który, jak mówią dokumenty, tak energicznie Stwosza w jego sporze z radą broni. Postać z prawej jest facsimile, którą nasz cynkograf z rysunku Rlbrechta Dikera, znajdującego się w galeryi Uffizi we Florencyi zdejmuje. Rysunek ten jest opatrzony mo-nogramem Dilrera I datą 1515. Postać z Roemhild rodzi się w r. 1500, rysunek Dilrera w r. 1515 o rozmiarach zaś plagiatu, raczy wydać sąd nasz czytelnik, któremu te ważne dokumer.ty rysunkiem przed oczy przedstawiamy. Sprawą naśladownictwa twórczości Wite Stwosza przez Albrechta Dt1rera zajmowaliśmy się w artykule znakomitego znawcy Wita Stwosza L Staslnka, którego wywody o naszym Stwoszu pokrywają się z poglądami wygłoszonemi w tych dniach przez prof. Tarczatowicza w Krakowie.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-01-1922

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.