9 maja 1921

Kultura

Z Filharmonji Warszawskiej.

Marja Ancewiczówna, młoda utalentowana śpiewaczka, uczennica G. Sellincioni występowała na koncercie w Filharmonji d. 8 b. m., zdobywając sobie uznanie krytyki i publiczności.

Świat, 18-12-1920

Wystawa Mama Styki.

W Galerie Geraud przesuwa się różnorodna publiczność, sądy i uwagi słyszy się w różnych djalektach Na ścianach krajobrazy i sceny z krajów egzotycznych, istna feerja barw, świateł jasnych, tryskających życiem. To wystawa młodego polskiego artysty-malarza, Adama Styki. Niepodobna dać o niej dokładnego wyobrażenia słowami. Jej główną charakterystyczną cechą jest niesłychany przepych kolorów. Krytycy francuscy wróżą jednogłośnie młodemu artyście wielką przyszłość.

Z teatru Rozmaitości w Warszawie.

„W Szponach życia” Knut Hamsuna, Helena Sulima w roli Juliany.

Fot. St. Brzozowski

 

Świat, 11-12-1920

Wytwórnia artystyczna „batików”.

Pracownia pisanek na materjach .Warsztatów Krakowskich" pod kierunkiem art. malarza Ant. Buszka. Prace uczennic tej szkoły znajdują się na wystawie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie Jako słynne „batiki".

Świat, 11-12-1921