28 czerwca 1922

Kultura

Premiera jutrzejsza „Domu naprzewciwko"

zapowiada się świetnie. Dyrekcya „Bagateli" trzymająca zawsze rękę na pulsie najnowszej twórczości scenicznej, zaznajomi publiczność krakowską z talentem pierwszorzędnym Parsawala Londona, który szczególną cieszy się popularnością w Anglii i Ameryce. Utwory jego sceniczne, posiadające szczególną właściwość, skupienia uwagi widza i „grania na nerwach”, zdradzali w każdym szczególe doświadczona rękę zdecydowanego znawcy tajników teatralnych i mistrza w przeprowadzeniu tematu. Owiane rzetelnym talentem wyróżniają się przytern dużą wartością literacką a w wielu momentach sięgają do istotnych głębin prawdziwej twórczości dramatycznej.

Ś. P. KATARZYNA JACZYN0WSKA.

Dn. 3 b. m. zmarła w Warszawie, po kilkutygodniowej ciężkiej chorobie, znana pianistka, ś. p. Katarzyna Jaczynowska.

 

Urodziła się ona w Szawlach w r. 1873. Od roku 1882 do 1893 kształciła się w konserwatorjum muzycznem w Petersburgu, a następnie w Dreźnie, gdzie była uczennicą Rubinsteina. W roku 1899 odbyła studja w Wiedniu pod kierunkiem Leszetyckiego.

Z teatru „Nowości".

Miecz. Ćwiklińska, znana artystka operetki, ulubienica publiczności warszawskie], która z wielkiem powodzeniem występuje obecnie w nowej operetce Lehara pt. .Skowronek", kreując rolę tytułową. P. Ćwiklińska ofiarowała na potrzeby naszego wojska złotą torebkę wartości 50 tysięcy marek.

Świat, 11-09-1920

Berta Crawford,

fenomenalna śpiewaczka koloraturowa, primadonna oper amerykańskich, która przed kilku dniami w Warszawie wywołała koncertem swoim niebvwały entuzyazm, wystąpi u nas we wtorek 12 B. m. w sali „Sokola", „w imprezie" Biura koncertowego E. Bujański. Znakomita artystka, którą prasa zagraniczna porównuje tylko ze sławną R. Patti, powtórzy na koncercie krakowskim program koncertu warszawskiego. Filety do są do nabycia u J. Rudnickiego, Linia R—B.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 08-10-1920