28 stycznia 1922

Kultura

Rzeźby Jana Raszki.

Jeśli się mówi o współczesnej rzeźbie polskiej, w dziale zwłaszcza plakiety i medalionu, na pierwszy plan wysuwa się twórczość Jana Raszki, artysty-rzeźbiarza, profesora krakowskiej Szkoły przemysłu artystycznego.

 

Jego twórczość obejmuje, choćby z lat wojny, wspaniały cykl plakiet i medalionów. Znajdziemy w nim wszystkich komendantów legjonowych, obok symbolicznych rzeźb: „ Czwórki" (1917). „Rokitny” , „Kaniowa' oraz ostatniej pracy: „Nagrobek Bohaterom” , naszych legionów... Są one dzisiaj dokumentem, jak artysta przebył czas wojny (służąc w legionach, nosił glinę w plecaku, modelując^typy do czwórki oraz plakiet, wspomnianych komendantów!). Kiedyś znajdą się niechybnie w „arce naszych wspomnień"...

Tradycyjne „czarne kawy"

syndykatu dziennikarzy, które przed wojną gromadziły tłumy najlepszej publiczności krakowskiej, zostają w tym roku wznowione. Inauguracya odbędzie się w. najbliższą niedzielę dnia 12 b. m. od godz. 4 do 6 w restauracyi „Polonia" (dawniej Drobnerion). Program wykwintny i niezwykły. Kierownictwo artystyczne „czarnych kaw" objął znany muzyk p. Bolesław Raczyński.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-09-1920

Teatr Polski.

Klub kawalerów”, krotochwila w 3 aktach Michała Bałuckiego.

„Teatr Polski" wznowił w nowem opracowaniu znaną krotochwilę M. Bałuckiego p.t. „Klub kawalerów'. Krotochwila ta nie należy do czołowych utworów muzy Bałuckiego. P osiada jednak swoisty urok. Bałucki znał znakomicie świat krakowskiego mieszczaństwa. Umiał go opromienić swojego rodzaju poezją. Satyra Bałuckiego nie znęcała się nad wszystkimi tymi panami Motylińskimi, Nieśmiałowskimi, Wygodnickimi. Bałucki mimo cały swój krytycyzm miał słabość do tych osobników.

Polskie gwiazdy kinematograficzne.

Obok Poli Negri oraz Gryficz Mielewskiej, cieszącej się takim uznaniem, dowiadujemy się, że i trzecia znana gwiazda filmowa Mia May jest właściwie Polką i nazywa się Makowska.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-09-1920

Zmiany w Teatrach Warszawskich.

H. Larys-Pawińska, znana artystka dramatyczna, została zaangażowana z powrotem do Teatru Rozmaitości w Warszawie.

Świat, 07-08-1920