22 maja 1922

Kultura

Nowa dyrekcja Teatru Miejskiego w Bydgoszczy.

Wanda Siemaszkowa, znana artystka dramatyczna objęła dyrekcję teatru w Bydgoszczy.

Świat, 28-08-1920

Kobiety-literatki francuskie.

Pomiędzy autorkami francuskiemi prym bezwątpienia trzyma obecnie pani Colette (obecna pani de Jouvenel), znana przez czas dłuższy pod nazwiskiem swego pierwszego męża Colette Willy.

 

Doskonała obserwatorka, znająca, jak mało kto, życie francuskie i paryskie. Colette de Jouvenel jest przytem obdarzona dowcipem iście paryskim, lekkim, błyskotliwym, czarującym. Żaden z powieściopisarzy francuskich, nawet Maupassant, nie stworzył typów kobiet bardziej żywych i wyrazistych. Cechuje je nadmierna zmysłowość i egoizm, lecz tkwi w nich równocześnie pewna prostolinijność charakteru, która w chwili decydującej pozwala im zdobyć na zapomnienie o swojem własnem kapryśnem i rozpieszczonem „ja”, czyni je zdolnemi do poświęcenia na rzecz istot ukochanych. To też mimo swych wad są one dziwnie sympatyczne, czytelnik, zżywa się z niemi i z żalem zamyka książkę.

Tradycyjne „czarne kawy"

syndykatu dziennikarzy, które przed wojną gromadziły tłumy najlepszej publiczności krakowskiej, zostają w tym roku wznowione. Inauguracya odbędzie się w. najbliższą niedzielę dnia 12 b. m. od godz. 4 do 6 w restauracyi „Polonia" (dawniej Drobnerion). Program wykwintny i niezwykły. Kierownictwo artystyczne „czarnych kaw" objął znany muzyk p. Bolesław Raczyński.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-09-1920

Rzeźby Jana Raszki.

Jeśli się mówi o współczesnej rzeźbie polskiej, w dziale zwłaszcza plakiety i medalionu, na pierwszy plan wysuwa się twórczość Jana Raszki, artysty-rzeźbiarza, profesora krakowskiej Szkoły przemysłu artystycznego.

 

Jego twórczość obejmuje, choćby z lat wojny, wspaniały cykl plakiet i medalionów. Znajdziemy w nim wszystkich komendantów legjonowych, obok symbolicznych rzeźb: „ Czwórki" (1917). „Rokitny” , „Kaniowa' oraz ostatniej pracy: „Nagrobek Bohaterom” , naszych legionów... Są one dzisiaj dokumentem, jak artysta przebył czas wojny (służąc w legionach, nosił glinę w plecaku, modelując^typy do czwórki oraz plakiet, wspomnianych komendantów!). Kiedyś znajdą się niechybnie w „arce naszych wspomnień"...

Polskie gwiazdy kinematograficzne.

Obok Poli Negri oraz Gryficz Mielewskiej, cieszącej się takim uznaniem, dowiadujemy się, że i trzecia znana gwiazda filmowa Mia May jest właściwie Polką i nazywa się Makowska.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-09-1920