22 maja 1922

Kultura

Teatr Polski.

Klub kawalerów”, krotochwila w 3 aktach Michała Bałuckiego.

„Teatr Polski" wznowił w nowem opracowaniu znaną krotochwilę M. Bałuckiego p.t. „Klub kawalerów'. Krotochwila ta nie należy do czołowych utworów muzy Bałuckiego. P osiada jednak swoisty urok. Bałucki znał znakomicie świat krakowskiego mieszczaństwa. Umiał go opromienić swojego rodzaju poezją. Satyra Bałuckiego nie znęcała się nad wszystkimi tymi panami Motylińskimi, Nieśmiałowskimi, Wygodnickimi. Bałucki mimo cały swój krytycyzm miał słabość do tych osobników.

Zmiany w Teatrach Warszawskich.

H. Larys-Pawińska, znana artystka dramatyczna, została zaangażowana z powrotem do Teatru Rozmaitości w Warszawie.

Świat, 07-08-1920

U pana Rena Boyleve

(jednego z 40 „nieśmiertelnych" Akademji Francuskiej).

Najwykwintniejszy ze współczesnych pisarzy francuskich, którego utwory przypominają niesłychanie wycyzelowane arcydzieła mistrzów Renesansu, wydał świeżo nowy tom nowel pod tytułem „Nimfy tańczące z satyrami (Nymphes dansant avecSatyers)“. Nowa ta książka powitana została z tern większem zajęciem, że Rene Boylesve nie jest pisarzem płodnym. Przez dwadzieścia lat pracy autorskiej wydał on zaledwie jakieś 15 tomów, nie starając się przytem ani o reklamę, ani 0 łaski wszechwładnej pani— prasy. Potomek jednej z najstarszych rodzin francuskich z prowincji Anjou (która, jak wiadomo dała Polsce niegdyś króla Ludwika i niezapomnianą Jadwigę), Rene Boylesve z pewnem wielkopańskiem lekceważeniem traktuje swą popularność. Pozwala mu zresztą na to jego niezależność materjalna.

Małżeństwo ze świata literackiego.

W dniu 1 lipca r. b. w kościele Św. Krzyża w Warszawie pobłogosławiony został związek małżeński p. Jadwigi Dorowolskiej z p. Lechem Niemojewskim. Panna młoda jest córką cenionego krytyka i literata, p. Adama Dobrowolskiego członka redakcji „Kurjera Warszawskiego” Nowożeniec — synem znakomitego publicysty i uczonego, p. Andrzeja Niemojewskiego.

Świat, 31-07-1920

Gościnne występy Antoniego Różańskiego,

artysty teatrów: Maryjskiego, b. ces. Moskiewskiej opery. W części koncertowej zupełna zmiana programa, mnóstwo popisów wokalno muzykalno-choreograficznych z udziałem Rinasównej, Wieczorowskiej i Morawskich którzy odtańczą żywiołowy hiszpański taniec. W części drugiej premiera arcywesołej komedji Al. Fredry »Lita el Compagnie«, do której dyrekcja przygotowała nowe kostjamy i wystawę.

 

Ziemia Lubelska, 24-08-1920