29 listopada 1922

Kultura

Zmiany w Teatrach Warszawskich.

H. Larys-Pawińska, znana artystka dramatyczna, została zaangażowana z powrotem do Teatru Rozmaitości w Warszawie.

Świat, 07-08-1920

Małżeństwo ze świata literackiego.

W dniu 1 lipca r. b. w kościele Św. Krzyża w Warszawie pobłogosławiony został związek małżeński p. Jadwigi Dorowolskiej z p. Lechem Niemojewskim. Panna młoda jest córką cenionego krytyka i literata, p. Adama Dobrowolskiego członka redakcji „Kurjera Warszawskiego” Nowożeniec — synem znakomitego publicysty i uczonego, p. Andrzeja Niemojewskiego.

Świat, 31-07-1920

Gościnne występy Antoniego Różańskiego,

artysty teatrów: Maryjskiego, b. ces. Moskiewskiej opery. W części koncertowej zupełna zmiana programa, mnóstwo popisów wokalno muzykalno-choreograficznych z udziałem Rinasównej, Wieczorowskiej i Morawskich którzy odtańczą żywiołowy hiszpański taniec. W części drugiej premiera arcywesołej komedji Al. Fredry »Lita el Compagnie«, do której dyrekcja przygotowała nowe kostjamy i wystawę.

 

Ziemia Lubelska, 24-08-1920

U pana Rena Boyleve

(jednego z 40 „nieśmiertelnych" Akademji Francuskiej).

Najwykwintniejszy ze współczesnych pisarzy francuskich, którego utwory przypominają niesłychanie wycyzelowane arcydzieła mistrzów Renesansu, wydał świeżo nowy tom nowel pod tytułem „Nimfy tańczące z satyrami (Nymphes dansant avecSatyers)“. Nowa ta książka powitana została z tern większem zajęciem, że Rene Boylesve nie jest pisarzem płodnym. Przez dwadzieścia lat pracy autorskiej wydał on zaledwie jakieś 15 tomów, nie starając się przytem ani o reklamę, ani 0 łaski wszechwładnej pani— prasy. Potomek jednej z najstarszych rodzin francuskich z prowincji Anjou (która, jak wiadomo dała Polsce niegdyś króla Ludwika i niezapomnianą Jadwigę), Rene Boylesve z pewnem wielkopańskiem lekceważeniem traktuje swą popularność. Pozwala mu zresztą na to jego niezależność materjalna.