8 maja 1921

Kultura

Muzeum wschodnio-azjatyckie w Dahlem

powstaje według planów Brunona Paula i otrzyma na początek bogate zbiory japońskie i chińskie z Muzeum Berlińskiego. Gustaw Jacoby podarował temu Muzeum swoje zbiory wschodnio-azjatyckie.

Kurjer Poznański, 22-02-1921 [Ilustracja: domena publiczna]

Z teatru Małego w Warszawie.

Z teatru Małego w Warszawie.

„Powódź” amerykańska komedja w 3-ch aktach H. Bergera, akt. III.

Świat, 04-12-1921

Z teatru Nowości.

Marja Chaveau, znana artystka operetki występuje z powodzeniem na scenie teatru Nowości w „Sybilji".

Świat, 27-11-1921

TEATRY WARSZAWSKIE: „Nasze naiwne”.

M. Majdrowiczówną, H, Grommcka J. Smosarska, M. Brydzińska, M. Kamińska.

Świat, 04-12-1921

Dary Jadwigi Mrozowskiej.

P. Jadwiga Toeplitz-Mrozowska, świetna artystka dramatyczna, która w czasie wojny poślubiła znanego finansistę włoskiego, pana Józefa Toeplitza (rodem z Warszawy) i mieszka stale w Medjolanie, bawiła ostatnio w Warszawie. Pani Toeplitz-Mrozowska przywiozła dużą partję ciepłych rzeczy w darze dla żołnierza polskiego i znaczną sumę pieniędzy na cele publiczne.

Świat, 27-11-1921