19 stycznia 1922

Kultura

Stef. Kiedrzyński

utalentowany dramaturg – wysławił nową komedyę pt. „Oczy księżniczki FaFatkmy” na deskach „Teatru Polskiego” w Warszawie. Sztuka zdobyła znaczne powodzenie.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-07-1921

Przemysł artystyczny a Targ wschodni we Lwowie.

Kraków, 11 lipca.

Z założenia wszelkie targi jako przegląd wytwórczości kraju czy narodu powinny mieścić w sobie pełny jej obraz i najszerszy zakres produkcyi przemysłowej. Dlatego obok wszelkich fabrykantów i wytworów rodzimego przemysłu poczestne miejsce należy się i przemysłowi artystycznemu, który w Polsce tak bujnie kwitnie, obejmując szeroki i różnoraki zakres. Nie brak bowiem w Polsce licznych wytwórni przemysłowych o piętnie artystycznem, zawodowych szkół przemysłu artyst. oraz wielu lokalnych pracowni czy wyrobów z tego zakresu, należałoby wysłać na ów Targ Wchodni we Lwowie. Rozumiemy, jak doniosłe znaczenie posiada taki przegląd wszelkiego wytwórstwa, jakie zainteresowanie wzbudza zwłaszcza z zagranicy to, co dany kraj produkuje, czego dowody marny choćby z Targu Poznańskiego. Moment ten doceniają obce państwa, jak Niemcy, Austrya i Czechy, którzy na swych targach szczególnie uwzględniają przemysł artystyczny.

Twórcy sztuki kinematograficznej.

Kraków 7 lipca. Kinematograf dzisiaj i kinematograf przed laty kilku, to jakby dwie odległe o miliony kilometrów planety. Dzisiaj sztuka kinematograficzna rozrosła się bujnie, pracują dla niej prawdziwi literaci, a grają prawdziwi aktorzy, których imiona znane są na świecie całym, a dochody ich proporcyonalne do sławy królewskie niemal.

 

Każde dziecko dzisiaj wie kto jest Mia May, Olaf Fóns, czy Gunar Fólnes. Wiedzą tak dobrze, że zawstydzajrl starszych, którzy nie mogą nadążyć pamięcią za rosnącym szybko zastępem sław filmowych.

Winc. Rapacki

autor cennych sztuk historycznych („Histryoni” „Pro honore domus” „Wit Stwosz” „Bogusławski jego scena”), znakomity artysta sceniczny, obchodził w tych dniach rzadki jubileusz 60-cio lecia pracy aktorskiej.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-07-1921

Arcydzieło 15-letniej dziewczynki.

Ogólne zajęcie w świecie znawców wywołuje obecnie w Londynie w Royal Academy wysławiony obraz 15-letniej malarki Ellen Stoper. Wykazuje on skończoną technikę, osobliwy zmysł kolorystyczny i siłę kompozycyjną tak zdumiewającą, że wielu znawców wierzyć nie chce, — aby go mogła malować niedorosła nawet jeszcze dziewczynka. Panna Soper przed dwoma laty zaledwie wzięła się do gruntownej nauki malarstwa a nauczyciel jej oświadczył, że jeszcze nigdy w swem życiu esie posiadał tak utalentowanej uczenicy, jak to nawpół dziecko jeszcze. Pochodzi ona z bardzo dobrej rodziny, w której jednak dotąd nie było wcale artystów.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 08-07-1921