18 maja 1922

Kultura

Stefan Turski,

 

znany autor wielu popularnych sztuk i wybitny artysta, obecnie dyrektor teatru ludowego Syndykatu dziennikarzy krakowskich – każdem pojawieniem się na scenie wywołuje salwy oklasków. W „Królowej Przedmieścia” gra Turski rolę Majcherka, a kreacyę tę, oryginalnie ujętą – należy zaliczyć do jednej z najlepszych w bogatych repertuarze artysty.

Popis szkoły aplikacyjnej

 

Szkoła aplikacyjna dramatu i komedyi przy warszawskich teatrach rządowych. zainicyowana przez Kazimierza Zalewskiego. w ciągu kilkuletniego istnienia złożyła już dowody swej użyteczności. Każdoroczny jej popis oczekiwany jest z ciekawością. Czy zjawi sic nowy talent, czy sceny polskie, zyskają nowe siły i środki"?

Zakaz „Bitwy pod Grochowem”

 

Lipsk 20-go czerwca. (Wsch. Aj. Tel.) - Sąd Rzeszy uznał obraz Kossaka, przedstawiający bitwę pod Grochowem za podburzający do czynów gwałtownych i zakazał rozpowszechniania go w gabinetach państwa pruskiego

 

Kurjer Warszawski, 20-06-1914

 

Teatr Letni

 

Wystawiona wczoraj w teatrze Letnim po raz pierwszy komedya Wł. Jastrzębca-Zalewskiego, p. t. „Biedna Mela” jest utworem wesołym, wyraźnie w farsę przechodzącym, osnutym na tle współczesnego życia miejskiego. Większy, niż na właściwą treść komedyi, nacisk położył autor na typy, ujęte karykaturalnie, które artyści oddawali z humorem. Obszerniej o wczorajszej premierze napiszemy w numerze najbliższym.

 

Dziś i jutro powtórzenie wczorajszej premiery.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 20-06-1914

 

Pamiętniki Paska po francusku

 

Podjęte przez Towarzystwo literacko-artystyczne w Paryżu, tłumaczenie francuskie Pamiętników Jana Chryzostoma Paska, zostało przez p. Paul Cazina ukończone i jest złożone w sekretariacie Towarzystwa. Książka ukaże się w jesieni. Przekład rozumowany, według oceny kompetentnych, jest wręcz doskonałym.

 

O wydanie Pamiętników traktuje z Towarzystwem światowa firma księgarska Plon, Nouritt i Ska.

 

Kurjer Lwowski, 20-06-1914