17 maja 1922

Kultura

Występ Siemaszkowej

 

W Teatrze Polskim, w ,,Lilijach" Morstina, w roli Pani wystąpiła wczoraj Wanda Siemaszkowa. Mocny, żywiołowy talent Siemaszkowej, skojarzony z wielką kulturą artystyczną, nadał tej roli wybitne kształty. Była to kreacya silna, konsekwentna, umiejętnie przeprowadzona we wszystkich swoich stopniowaniach. Najwydatniej jednak przemówiły do wrażeń widza dramatyczne momenty roli w dwóch ostatnich aktach, a szczególniej jeszcze kolkowa scena, którą artystka odegrała z głębokiem uczuciem i niepospolitą maestryą. Całość tworzyła jeden z najbardziej interesujących popi-sów artystycznych. Publiczność przyjmowała Siemaszkową z entuzyazmem.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 16-06

 

Opera lwowska

 

Piotr Czajkowski, doskonały symfonista, nie okazał równego talentu w kompozycyach operowych. „Onegin", uchodzacy za najlepsze jego dzieło w tej dziedzinie, zdradza poważne strony ujemne, a gorszą, choć w 20 lat później powstała, jest „Pikowa dania". Libretto zaczerpnięte z noweli Puszkina, w nieudolnej przeróbce, brata kompozytora przygnębia swą pospolitością, sztuczną dramatyczności; i naiwnością prawdziwie operową w akcyi i układzie scen. Osią akcyi są starania młodego ubogiego oficera Hermana o wydobycie tajemnicy trzech kart, posiadanej i ukrywanej starannie przez „hrabinę", zwaną dlatego „pikową danią". Karty małą dawać pewne zwycięstwo graczowi, a Herman spodziewa się z pomocą ich zdobyć majątek i w ten sposób umożliwić sobie poślubienie ukochanej Lizy, kuzynki hrabiny. Tajemnicę zdobywa, ale ofiarą śmierci hrabiny, Lizy i własną...

Królowa przedmieścia,

 

wodewil w 5 aktach, Konstantego Krumtowskiego, wystawi we czwartek, dnia 18 czerwca Teatr ludowy w Parku krakowskim, w nowej, ozdobnej, stylowej, dekoracyjnej i kostyumowej szacie. Niezwykle zainteresowanie budzi występ wyśmienitego humorysty krakowskiego Leona Wyrwiczą w roli Króla adrusów zwierzynieckich. Antka.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 13-06-1914

 

Z ginących typów

 Z każdym niemal rokiem zmniejsza się i przechodzi do przeszłości galerya popularnych i tak charakterystycznych typów podmiejskich. W dzisiejszym numerze podajemy typ podmiejskiej przekupki, która królowała do tej pory niepodzielnie na małym Rynku, dopóki przeprowadzona tamtędy kolej elektryczna nic spowodowała przeniesienia targu na warzywa i owoce w znaczniejsze oddalenie od centrum miasta.

Z teatru miejskiego

 

W piątek po raz drugi ulubiona operetka „Zuzia" z Heleną Miłowską w roli tytułowej. „Zuzia" w bieżącym sezonie już więcej powtórzoną nie będzie, gdyż z powodu wielkiej ilości nowych operetek —dawniejsze operetki będą tylko po dwa razy grane.

 

W sobotę „żydówka" opera. Haleryego z p. Zacharską w roli tytułowej. Partyę Eleazara śpiewa p. Ignacy Mann, uczeń prof Adama Ludwiga, który w zeszłym sezonie w Krakowie debiutował z nadzwyczajnem powodzeniem w „Pajacach", a partyą Eleazara zdobył wielkie uznanie we Lwowie. Księżniczkę Eudoksyę śpiewa p. Brzeska, księcia p. Dobosz, a kardynałem będzie p. Urbanowicz. Dyryguje kapelmistrz Bronisław Wolfsthal.