18 maja 1922

Kultura

 

Dziś w sobotę pierwsze przedstawienie lwowskiego teatru, na które daną będzie piękna i melodyjna operetka „Polska krew" Oskara Nedbala, która uzyskała sobie nadzwyczajny sukces na wszystkich scenach. W operetce przyjmuje udział cały zespół operetki z pp. Brzeską, Kasprowiczową, Mitowską i pp. Kuligowskim, Solnickim i Zarembą w głównych rolach. Operetkę urozmaica balet złożony z mazura i oberka.

 

odbędzie się w poniedziałek dnia 8 bm. w teatrze „Nowości" Sympatyczny zespół artystów, który cieszył się przez cały miesiąc swojego pobytu w Krakowie, wielkiem unaniem, przygotował na wieczór benefisowy specyalny program w skład którego wchodzą miedzy innemi: „Telefon krakowski" w wykonaniu p. Ursteina, nowe bajki ludowe Kalicińskiego, „Klasyczny obrońca" Talajnera, oraz powtórzonym zostanie na ogólne żądanie bywalców „Bi-Ba-BO, dyalog satyryczny: „Piekarz i poeta".

 

W wiedeńskiej „Volksoper” odbędą się dwa przedstawienia narodowych rumuńskich oper. Muzykę stworzył kompozytor C. G. Cosmovici; tekst do „Mariodry” napisała Carmen Sylva (królowa rumuńska), do „Źródła banduskiego” poeta rumuński Wasyl Alexandri. Wystawienie tych dzieł jest ciekawą ilustracją obecnej sytuacji politycznej.

 

Kurjer Lwowski, 06-06-1914

 

 

Chcąc uprzystępnić najszerszym masom poznanie tej perły poezyi w wyjątkowo artystycznej wystawie, jaką otrzymała „Balladyna", dyrekcya Teatru Polskiego da w przyszłym tygodniu cztery z rzędu wieczorne przedstawienia od poniedziałku do czwartku po cenach zniżonych, stosowanych dotąd tylko do spektakli popołudniowych, z gościnnymi występami Wandy Siemaszkowej, która po tych przedstawieniach wyjeżdża na odpoczynek letni.

 

Miejscowe Towarzystwo muzyczno-teatralne „Lira" daje przedstawienia amatorskie w niedzielę i święta w pięknym domu im. Karola Dittricha, zbudowanym kosztem 100.000 rubli, ofiarowanych przez p. Dittricha. W ubiegłą niedzielę dano wodewil Danielewskiego „Warszawiacy w Ameryce", Artyści pod dyrekcją p. Eugeniusza Majdrowicza, wywiązali się ze swego zadania doskonale. Wyróżnili się zwłaszcza pp. Karbowski, Riemann, Krotochwilówna. Przedstawienia cieszą się wielkiem powodzeniem, teatr zawsze przepełniony.

 

Dziennik Polski, 05-06-1914