17 maja 1922

Kultura

Z teatru w ogrodzie Saskim

Koniec Mesiasza" dramat w 4-ch aktach (5-ciu obrazach) Jerzego Żuławskiego.

Autor ubrał w forme dramatyczna znane historyczne podanie o niejakim Cwi. który w połowie XVII w. porwał za sobą tłumy żydów, ogłosiwszy się oczekiwanym Mesjaszem i obiecujac ówczesnego sułtana i utworzenie nowego Państwa. Skończył jednakże odstępstwem i wyrzeczeniem się swej wiary.

Z teatrów warszawskich

 

Teatr Nowy przy ul. Królewskiej, dokąd się na lato, jak corocznie, przeniosła, wraz z lżejsza Muzą, nasza druga scena, rozpoczął sezon od 3-aktowej krotochwili Stan. Kozłowskiego p. t. „Polka w Ameryce".

Pamięci Prusa

 

(W drugą rocznicę zgonu).

Drugi rok mija od śmierci Bolesława Prusa. Na mogile jego nie stanął jeszcze pomnik. Zielenią się tylko i kwitną wiosenne, dobrą ręką posiane, kwiaty. Szumią drzewa. Ćwierkają ptaki. A poza obrębem cichego cmentarza huczy grzmiącą swoją falą szare, codzienne życie Warszawy. Dwa lata tego ciężkiego życia przetoczyły się nad nami. Nic nie zmieniło się w niuni na lepsze. Zmaga się ono po dawnemu z wiecznym nieprzyjacielem swoim—z ciemnotą i nędzą proletaryatu. Woła po dawnemu o chleb i szkolę. Oblewa się rumieńcem wstydu za swoje dzieci bezdomne i na bezmiar zatapiającej je niedoli patrzy często bezradnem i smutnem okiem.

Ze sztuki

 

 

Wystawa „Niezależnych” i „Karykatur” urządzona w Salonie „Sztuka” (Aleje Jerozolimskie nr 23) cieszy się dużem powodzeniem. Niezależni zajęli 3 sale, w ostatnich dniach przybyły nowe prace: Kozłowskiego, Bron. Bryknera, Klochowicza, Bron. Chamcowej, Lindermana, Szewczyka, Wiśniewskiego, Hollera, Świdwińskiego, Nałęcza, Noskowskiego i in.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 04-06-1914

 

 

Teatr w Bagateli

 

Publiczność, żądna widowisk na świeżem powietrzu, tłumnie dąży do ogrodu Bagatela, gdzie co wieczór oklaskuje bogaty program przedstawień teatralnych, urozmaiconych tańcami układu p. M. Kuleszy. W razie niepogody, widowiska odbywają się w zamkniętym teatrze.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 03-06-1914