20 maja 1922

Kultura

Nagrody Akademii Umiejętności

Na dorocznem posiedzeniu krakowskiej Akademii Umiejętności, odbytem dnia 23 b. m., najwyższą nagrodę z fundacyi ś. p. Probusa Barczewskiego za dzieło historyczne przyznano d-rowi Ludwikowi Kubali za pracę „Wojna szwedzka 1655-1656" i za całą jego długoletnią działalność na polu historyografii polskiej.

Kinematografy

Kinematograf „Urania” wystawił interesujący dramat „Król”. Wykonawcą „Króla” jest tragik A. Basserman. Treść dramatu oraz gra świetnego tragika, zainteresowały niezmiernie publiczność wobec czego dramat ten, wystawiony będzie w „Uraniii” jeszcze w ciągu kilku dni.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 02-06-1914

Z teatru i muzyki

 

 

Próby codzienne dramatu S. Żuławskiego „Koniec Mesjasza” pod kierownictwem dyr. Solskiego, dobiegają końca. Sztuka otrzyma nową wystawę, przedstawiającą ogrody sułtańskie i wnętrza architektury wschodniej. Pracownie teatralne krawieckie przygotowują dla sztuki kostiumy, wzorowane na dziełach Rembrandta.

Popis szkoły baletowej

Wczoraj, o g. 2 po pol. wobec zaproszonych osób i przedstawicieli prasy, odbył się popis uczniów i uczenic szkoły baletowej. Dał on wyniki bardzo korzystne, świadczące o sumiennej i pożytecznej pracy nauczycieli szkoły. Popis rozpoczęła klasa męzka p. Gillerta, licząca 20 chłopców; przedstawili się oni dobrze.

Mieczysław Frenkiel jako Cześnik

(„Zemsta” komedya A. Fredry – występ gościnny Mieczysława Frenkla)

 

Jak wielką jest skala talentu Mieczysława Frenkla, dowodem tego jest kreacya Cześnika. Aczkolwiek znakomity artysta już maską swej twarzy i wyrazem oczu, za któremi czai się humor podstępny, nie jest bliskim tych warunków, które są konieczne do odtworzenia roli Cześnika, to wspaniała technika pozwala mu z powodzeniem i niepospolitym sukcesem wydobyć z kreacyi fredrowskiej pierwszorzędne wartości, któremi wczoraj olśniewał publiczność.