9 maja 1921

Kultura

Łabędzi śpiew Szandora Petoefi

na cześć gen. JÓZEFA BEMA (1849 r.)

Gotowość rycerskich Węgrów do przyjścia nam z pomocą czynną w walce z bolszewikami, wznowiła uczucia zobopólnej sympatji, jaka od wieków kojarzy oba narody, ożywione jednaką miłością do wolności.

ś. p. Stefan Soubise-Bisier.

Szczupłe grono polskich artystów zajmujących się restauracją obrazów poniosło ciężką stratę. W dniu 17 sierpnia b. r. zmarł po krótkiej chorobie ś.p. Stefan SoubiseBisier, sy n właściciela największej i bodaj jedynej w kraju stałej wystawy starożytności i sztuki, oraz zasłużonego zbieracza pamiątek p o Is ki c h, p. Gustawa Bisiera.

Laureat nagrody Nobla.

Knut Hamsun, znakomity powieściopisarz-dramaturg norweski, otrzymał nagrodę Nobla.

Świat, 30-10-1921

Nieznany portret Mickiewicza?

Podczas pobytu mego w Moskwie w latach 1915 do 1918 powiększyłem znacznie swój zbiór miniatur, nabyłem bowiem w rosyjskiej stolicy około 180 sztuk, bądź z rąk prywatnych, bądź od handlarzy.

Wśród tego nabytku znajduje się nieznany portret Mickiewicza, autentyczność którego zdaje się być pewną. Jest to profilowa główka chłopięca, wykonana ołówkiem i gwaszem na papierze, wysokość rysunku i szerokość po 23 milimetry, oprawa z przed 1850 roku. Z tyłu ramki znajduje się napis: Nr. 26. Adam Mickiewicz w dzieciństwie 1810 r.

ś. p. Wanda Hertlówna.

Koło Polek straciło jedną z najdzielniejszych swych pracownic. Ś. p. Wanda Hertlówna oddała życie przy pełnieniu obowiązków samarytańskich naszej armji.

 

Od pół roku pracując nieprzerwanie przy zakładaniu gospód frontowych znalazła się podczas odwrotu naszej armji w Dęblinie, pracując n a d założeniem gospody. Nadszedł ciężki czas ewakuacji. Ś. p. Hertlówna wraz ze swą gospodą pozostała najdłużej na stanowisku, żywiąc rannych szpitala polowego i dodając ducha żołnierzom w krytycznych chwilach. W czasie tej to pracy nad siły, pełnionej w najcięższych warunkach, padła ofiarą czerwonki, nabytej w szpitalu.