24 października 1921

Kultura

Wytwórnia artystyczna „batików”.

Pracownia pisanek na materjach .Warsztatów Krakowskich" pod kierunkiem art. malarza Ant. Buszka. Prace uczennic tej szkoły znajdują się na wystawie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie Jako słynne „batiki".

Świat, 11-12-1921

Muzeum wschodnio-azjatyckie w Dahlem

powstaje według planów Brunona Paula i otrzyma na początek bogate zbiory japońskie i chińskie z Muzeum Berlińskiego. Gustaw Jacoby podarował temu Muzeum swoje zbiory wschodnio-azjatyckie.

Kurjer Poznański, 22-02-1921 [Ilustracja: domena publiczna]

TEATRY WARSZAWSKIE: „Nasze naiwne”.

M. Majdrowiczówną, H, Grommcka J. Smosarska, M. Brydzińska, M. Kamińska.

Świat, 04-12-1921

Z teatru Małego w Warszawie.

Z teatru Małego w Warszawie.

„Powódź” amerykańska komedja w 3-ch aktach H. Bergera, akt. III.

Świat, 04-12-1921

Z teatru Nowości.

Marja Chaveau, znana artystka operetki występuje z powodzeniem na scenie teatru Nowości w „Sybilji".

Świat, 27-11-1921