24 października 1921

Kultura

Dary Jadwigi Mrozowskiej.

P. Jadwiga Toeplitz-Mrozowska, świetna artystka dramatyczna, która w czasie wojny poślubiła znanego finansistę włoskiego, pana Józefa Toeplitza (rodem z Warszawy) i mieszka stale w Medjolanie, bawiła ostatnio w Warszawie. Pani Toeplitz-Mrozowska przywiozła dużą partję ciepłych rzeczy w darze dla żołnierza polskiego i znaczną sumę pieniędzy na cele publiczne.

Świat, 27-11-1921

Leśmianowska „Łąka”

W jasnych oczach poety przejrzała się zieleń łąk polskich. Oczarowała ona serce i wprowadziła duszę w świat bajkowej ułudy. Barwne skarby kwiecia otuliły wyobraźnię a miodne zapachy rozkołysały pieśń skowrończą. Tę pieśń wyśpiewał znany poeta p. Bolesław Leśmian, dając tom artystycznych swoich snów na jawie, zatytułowanych „Łąka".

Salon Jesienny w Paryżu.

Dn. 14 października, pan Honnorat, minister oświaty i sztuk pięknych wraz z panem Pawłem Leon, dyrektorem sztuk pięknych zainaugurowali uroczyście otwarcie wystawy Salonu Jesiennego (13-go z kolei) w Grand Palais.

 

Chociaż nie brakło jeszcze drachm i płócien oraz rzeźb niepoustawianych, „vernissage" ten zgromadził bardzo liczną publiczność, dość zresztą różną, wśród której jednak, jak to radośnie podkreśla jeden z bardzo nacjonalistycznych dzienników, przeważali stanowczo Francuzi.

„Tłusty poniedziałek” w „Bagateli",

urządzony staraniem i na dochód artystów tego teatru zapowiada się jako atrakcya pierwszorzędna. Raut ten, urządzony pod hasłem maski i kostyumu, zgromadzi najpomysłowsze, najdowcipniejsze, najbogatsze i najciekawsze kostyumy obecnego karnawału. Tańce dla tych, którzy lubią tańczyć, produkcye artystyczne dla łaknących lekkiej, wesołej strawy duchowej — bufet dla wszystkich. Czyż molina sobie wyobrazić większą harmonię zabawy karnawałowej?

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 01-02-1921

„SUMURUN“ w KINO-PALAGE.

Jednym z najbardziej artystycznych obrazów, jakie osiągnęła dotychczas wszechświatowa sztuka kinematograficzna, jest niewątpliwie „Sumurun". Demonstruje ten obraz obecnie warszawski Kino-Pałace. „Sumurun" jest arcydziełem pomysłowości i kunsztu reżyserskiego. Nigdy może dotąd nie widziano na scenie ani na ekranie tłumów, tak silnie życiem tchnących, wzburzonych, roześmianych... Przepych Wschodu, zmysłowość, okrucieństwo, żarem płonąca miłość i ból, szarpiący serce, — wszystkie uczucia znalazły wyraz w tej arabskiej historji z tysiąca i jednej nocy, która równocześnie zajmuje, wzrusza i bawi.