20 sierpnia 1922

Kultura

Teatr lalek dla żołnierza polskiego.

Żołnierz na froncie potrzebuje serdecznego i ciepłego słowa i potrzebuje rozrywki. Społeczeństwo nasze uczyniło już niewątpliwie wiele w tym kierunku aby zaspokoić te potrzeby, niejedna artystyczna czołówka wędrowało już na front bliższy i dalszy z wesołym monologiem czy piosenką, z patrjotyczną, pokrzepiającą ducha deklamacją, a nawet z prymitywnie zaaranżowanem przedstawieniem teatralnem. Do usiłowań tych, tak potrzebnych zwłaszcza w obecnej chwili zawieszenia broni, kiedy fantazja żołnierska nie powinna osłabnąć, przybywa nowe przedsięwzięcie, zorganizowane przez Centralny Komitet Propagandy związków artystycznych, teatr lalek.

„SUMURUN” w KINO-PALACE.

W najbliższych dniach warszawski Kino-Palace, zacznie demonstrować głośny obraz filmowy „Sumurun” wystawiony z istotnie wschodnim przepychem, Główną rolę niewieścią otwarza p. Pola Negri, dobrze znana publiczności warszawskiej z występów w balecie i w Rozmaitościach, a która dziś w kinematografie zyskała sobie światową sławę.

Choroba Carusa.

Dzienniki paryskie donoszą te stan zdrowia słynnego śpiewaka, Carusa, Jest bardzo poważny. Jest rzeczą prawdopodobną, że Caruso w tym roku śpiewać już nie będzie. Znajduje się on w pieczy sześciu doktorów.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-01-1921

Z teatru „Bagatela".

„Karykatury" Kisielewskiego z pp. Brzeskim i Wandą Sourek debiutowała w roli Zosi wypełnią wieczór dzisiejszy „Straźnik cnoty" z pp. Karłowską, Fritschem i Ziembińskim w głównych postaciach sztuki powtórzony będzie jutro wieczorem. W środę wznawia dyrekcya po raz trzydziestyszósty „Kobietą bez skazy" Zapolskiej, która świetnością wykonania i artystycznymi walorami stała się sztuka niezwykle atrakcyjną. Premiera najbliższa „Dwójka hultajska".

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-01-1921

Łabędzi śpiew Szandora Petoefi

na cześć gen. JÓZEFA BEMA (1849 r.)

Gotowość rycerskich Węgrów do przyjścia nam z pomocą czynną w walce z bolszewikami, wznowiła uczucia zobopólnej sympatji, jaka od wieków kojarzy oba narody, ożywione jednaką miłością do wolności.