27 września 1922

Kultura

Choroba Carusa.

Dzienniki paryskie donoszą te stan zdrowia słynnego śpiewaka, Carusa, Jest bardzo poważny. Jest rzeczą prawdopodobną, że Caruso w tym roku śpiewać już nie będzie. Znajduje się on w pieczy sześciu doktorów.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-01-1921

Łabędzi śpiew Szandora Petoefi

na cześć gen. JÓZEFA BEMA (1849 r.)

Gotowość rycerskich Węgrów do przyjścia nam z pomocą czynną w walce z bolszewikami, wznowiła uczucia zobopólnej sympatji, jaka od wieków kojarzy oba narody, ożywione jednaką miłością do wolności.

Nieznany portret Mickiewicza?

Podczas pobytu mego w Moskwie w latach 1915 do 1918 powiększyłem znacznie swój zbiór miniatur, nabyłem bowiem w rosyjskiej stolicy około 180 sztuk, bądź z rąk prywatnych, bądź od handlarzy.

Wśród tego nabytku znajduje się nieznany portret Mickiewicza, autentyczność którego zdaje się być pewną. Jest to profilowa główka chłopięca, wykonana ołówkiem i gwaszem na papierze, wysokość rysunku i szerokość po 23 milimetry, oprawa z przed 1850 roku. Z tyłu ramki znajduje się napis: Nr. 26. Adam Mickiewicz w dzieciństwie 1810 r.

ś. p. Stefan Soubise-Bisier.

Szczupłe grono polskich artystów zajmujących się restauracją obrazów poniosło ciężką stratę. W dniu 17 sierpnia b. r. zmarł po krótkiej chorobie ś.p. Stefan SoubiseBisier, sy n właściciela największej i bodaj jedynej w kraju stałej wystawy starożytności i sztuki, oraz zasłużonego zbieracza pamiątek p o Is ki c h, p. Gustawa Bisiera.

Laureat nagrody Nobla.

Knut Hamsun, znakomity powieściopisarz-dramaturg norweski, otrzymał nagrodę Nobla.

Świat, 30-10-1921