29 listopada 1921

Zaginieni

Ilustrowany Kurjer Codzienny, 1 lipca 1917