7 maja 1921

Biznes

Obniżenie płacy.

Gdańsk 2-go maja. (P. A. T.) - Z Waszyngtonu donoszą: Na wszystkich okrętach handlowych, będących własnością rządu amerykańskiego zniżono wynagrodzenie marynarzy o 15% procent.

 

Kurjer Warszawski, 03-05-1921

Z giełdy gdańskiej.

Gdańsk. (E. E.) Na wczorajszej giełdzie gdańskiej notowano markę polską 8.10-8.15 za gotówkę, przekazy na Warszawę 7.70-7.75. Dolary około 63, angielskie funty 262-263.

 

Kurjer Poznański, 29-04-1921

Strajk pracowników bankowych.

Warszawa, 20. 4. (Pat) Jak donoszą pisma pracownicy większości banków warszawskich przystąpili dziś do strajku demonstracyjnego, majacego wykazać łączność i solidarność ze strajkującą od tygodnia częścią pracowników Banku Handlowego w Warszawie.

 

Kurjer Poznański, 22-04-1921

Nieudany eksperyment.

Istniejąca w Iławie na Slowaczyźnie fabryka szkła została nabyta przez socjalistów i wbrew radom i opozycji doświadczonych pracowników, oddana pod zarząd wyłącznie robotniczy.

 

Oczywiście gospodarka taka nie mogła trwać długo i, po czterech zaledwie miesiącach socjalizacji wytwórni, szklarnia wstrzymała pracę i prawdopodobnie przejdzie z powrotem w ręce prywatne.

Strajk w przemyśle drzewnym.

Już dawno nie mieliśmy w Poznaniu bezrobocia. więc trzeba było je zaaranżować w którejkolwiek badź gałęzi przemysłu. I znaleźli się aranżerowie, którzy Wybrali sobie dla odmiany przemysł drzewny. Od wtorku zatem świętują robotnicy w pracowniach stolarskich i fabrykach mebli i obrobki drzewa. Domagają się oni 8 mk. dokładki na godzinę, gdy tymczasem prawodawcy przyznać im chcą tylko 5 mk. Sprawa oparła się o sąd rozjemczy, który miał wydać Orzeczenie w poniedziałek. Z powodu niedostatecznej jednak liczby ławników odroczono decyzję do środy.