16 maja 1922

Handel na targowiskach.

Podług warunków dzierżawy miejsc na targowiskach miejskich na pl. Parysowskim, Broni i Kercelego handel winien odbywać się w miesiącach styczniu, lutym grudniu i listopadzie do godz. 4 po połud., w pozostałe zaś miesiące do godz. 6 wiecz., przyczem nie wolno pozostawiać po skończeniu targu stolików, towaru i innych przedmiotów.

 

 

Ponieważ handlarze nie chcą zastosować się do tych warunków, magistrat przeto zwrócił się do oberpolicmajstra, aby z dn. 14 b. m. nie dopuszczano do zostawiania po skończeniu targu stolików i straganów oraz nic pozwolono na prowadzenie handlu poza wskazanemi godzinami.

 

Kurjer Poranny, 02-07-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.