16 maja 1922

Giełda.

Sprawozdanie Giełdowe Biura Bank.

„Gazety Losowań"

Krakowskie Przedmieście Nr. 47/49

Warszawa, 3 lipca 1914 r.

Na dzisiejszem zebraniu giełdowem panowała tendencja słabsza dla walorów lokacyjnych. Dywidendowe nie wykazywały zmiany.

Obroty były średnie.

 

Za Pożyczkę Premiową I Emisji żądano 516 (506).

 

Za Poż. Premiową Il emisji żądano 408 (393).

Za Pożycz. Premiową Szlachecką żądano 354 (344).

Za 4 proc. Renta Państwową żądano 92,50 (91,50).

Za 5 proc. Poż. Wewn. 1905 r. nie dotykano.

Za 5 proc. Poż. Wewn. 1907 r. nie dotykano.

Za 5 proc. Poż. Zewn. 1906 r. nie dotykano.

Za 41/2 proc. Listy Zast Ziemskie zapłacono po 85,271/2, 25, 221/2, 20.

Za 4 proc. Listy Zast. Ziemskie bez ruchu.

Za. 5 proc. Listy Zast. m. Warsz. zapłacono po 88,20, 15.

Za 41/2 proc. Listy Zast. m. Warsz. zapłacono po 83.

Za. 41/2 proc. Obligi m. Warszawy bez ruchu.

Za. 41/2 proc. Listy Zast. m. Łodzi bez ruchu.

Za 5 proc. Listy Zast. m. Łodzi VII sesji 85,15.

Za 5 proc. Listy Zast. m. Piotrkowa 82,30.

 

Na rynku spekulacyjnym zapłacone za Rudzkie 1143/4, Żyrardów 3013/4, 3011/2, 301.

 

Weksle zagraniczne: czeki na Berlin 46,681/2, Londyn 9,571/2, Paryż 38,063/4, Wiedeń 39,643/4.

 

Monety: Marki 47, Korony 401/2, Franki 381/2; Sterlingi 9,65.

 

Usposobienie końcowe — słabe.

 

Kurjer Poranny, 04-07-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.