29 listopada 1921

MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA INTERNOWANYCH LEGIONISTÓW

Według otrzymanych informajcyi z komitetu opieki nad internowanymi istnieje możliwość zwolnienia jeńców-legionistów z Łomży, o ile znajdą odpowiednie zatrudnienie.
Wobec tego Komitet zwraca się do przedsiębiorców, firm instytucyi o zgłaszanie pracowników według kategoryi, oraz do ziemian księży, rolników o zaofiarowanie zajęć w gospodarstwie, do korepetycji i t. p., lub czasowego schronienia dla tych, którzy wycieńczeni będą potrzebowali wypoczynku dla odzyskania sil, starganych niewolą.
Biuro Komitetu Kraków, Floryańska 36, czynne od 5—7, przyjmuje zgłoszenia, dary i składki.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 30-01-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.