7 maja 1921

Cukrownia w Zdunach.

Dnia 24 bm. odbyło się Walne Zebranie Cukrowni w Zdunach, na którem został wybrany zarząd i rada nadzorcza. Dotychczas w zarządzenie cukrowni był jeden polak, pozatem tak w zarządzie jak i w radzie, zasiadali sami niemcy. Obecnie wybrano do zarządu pp. Modlibowskiego z Mokronosa, Chełkowskiego ze Śmiełowa i Laschke'go z Góreczek; do rady nadzorczej pp.: Schnittkinoa, Frankla (przedstawiciele Dresder Bank), D-ra W. Mieczkowskiego, Stefana Grabskiego, Franc. Skrzydlewskiego, D-ra Chosłowskiego, F. Rakowskiego, Bismarcka i Henkego.

Większość kapitału akcyjnego przeszła w ręce polskie, a mianowicie Banku Związku Spółek Zarobkowych.

 

Kurjer Poznański, 14-12-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.