15 maja 1921

Odkrycia rudy żelaznej.

W Nr. 273 „Monitora Polskiego” znajdujemy ogłoszenie Urzędu Górniczego w Częstochowie o dokonanym w dwóch miejscach odkrycia pokładów rudy żelaznej we wsi Kopalnia, gm. Dżbów, starostwa Częstochowskiego.

 

Kurjer Poznański, 14-12-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.